Angående betaling af hosting og domæne:

I år (og sidste år) er hjemmesidens hosting og domæne blevet betalt af andre end mig der laver hjemmesiden. Det lader til at GYS har betalt regningen på 927,- kroner i år og så har andre i skrivende stund (Lørdag den 13. juli 2024) overført i alt 655,- kroner til GYS. Jeg har ikke selv mulighed for at vise hvem der har opført penge til hvem og hvor meget da jeg ikke er en del af det, jeg kan bare se at regningen er blevet betalt. Så det er vist noget med at stole på hinanden.

Hvis du har lyst til at hjælpe med betalingen så læs forumemnet Betaling af hosting/domæne (2024).
Så giver GYS vist løbende opdateringer om overførsel af penge.

Kompression forklaring

Kompression er udtryk for hvor meget cylinderens indhold presses sammen.

Det kan for eksempel være 10:1.

10:1 betyder at når stemplet bevæger sig fra sin nederste position til sig øverste position så presser den indholdet i cylinderen sammen så det fylder 10 gange mindre.
kompression
I Kymco Super 8 4T servicemanualen står der at cylinder kompressionen er 11:1 og at kompressions trykket er 14-18 kg/cm².

Kompressionen kan testes med en kompressionstester.

Kompressionstest

Træd langsomt på kickstarteren og mærk om der er forskel på modstanden eller om det er lige let at træde hele tiden.
Det skal være let at træde nogen gange og svært andre gange så er der kompression.

Selvom der er kompression er det ikke sikkert der er nok kompression.
For at få en præcis måling af kompressionen kan man bruge en kompressionstester.

Kompressionstest

Skru tændrøret ud og monter kompressionstesteren i tændrørshullet.
Nogle kompressionstestere fås med forskellige adapterer hvor en af dem kan skrues i tændrørshullet og der er også nogen kompressionstestere som har en gummiadapter så man skal presse den mod tændrørshullet mens man tester.

Gashåndtaget drejes hele vejen rundt og el starteren bruges i nogle sekunder indtil viseren ikke kan komme højere op.
kompressionstest af scooter motor
Den højeste måling skulle gerne kunne nås i løbet af 4-7 sekunder.

Kompressionstesteren holder målingen indtil man trykker på en knap for at nulstille den.

Her er målt cirka 135 PSI (930 KPascal).
kompressionstester

Sammenlign målingen med det der står i scooterens servicemanual.

Kymco Super 8 4T skal have et tryk på 16-18 kg/cm².
Sym Mio skal have et tryk på 9 ± 2 kg/cm².
I "Haynes 4768" bogen står at en måling omkring 190 PSI (13 Bar, 13 Kg/cm², 1310 kPascal) indikere at cylinderen er i god stand.

Hvis trykket stiger hurtigt og jævnt så er det godt.
Hvis trykket er lavt i starten og stiger lidt efter lidt kan det være fordi stempelringene klistre eller stempelringene og cylinderen er slidte.
Hvis trykket er lavt og ikke stiger kan det være ventilerne ikke holder tæt eller utæt topstykke pakning.

Hvis trykket er for lavt så sprøjt en smule olie ind gennem tændrørshullet (cirka en teskefuld) og mål igen. Hvis trykket nu er højere så er stempelringene eller cylinderen slidt.
Hvis trykket fortsat er lavt efter olien er kommet i så er det ventilerne eller topstykke pakningen som ikke holder tæt.


Kompression for høj

• For meget kulstof belægning i forbrændingskammer


Kompression for lav

• Forkert ventilspillerum
• Brændte eller bukkede ventiler
• Forkert ventil timing
• Knækket ventil fjeder
• Dårlig ventil og ventilsæde kontakt
• Utæt topstykke pakning
• Topstykke ikke spændt ordentligt fast
• Bulet eller flækket topstykke
• Tændrør sidder løst
• Slidt eller skadet cylinder, stempel og stempelringe

Mister kompression midlertidigt

Jeg har af og til haft et problem med at motoren fuldstændigt mister kompression.
Problemet kan komme med nogle/mange måneders mellemrum.

Hvis motoren er kold så kan der rimelig hurtigt komme kompression igen ved bare at blive ved og ved med at prøve at starte.
Hvis motoren er varm så kan der gå 30 minutter før der igen er kompression selvom man står hele tiden og forsøger at starte.

Jeg har haft udstødningsventilen ude og man kan se en del kulstof på ventilkroppen.
Der hvor ventilkroppen går ind i ventilstyret ser det ud til at kulstoffet har kilet sig fast mellem ventil og ventilstyr sådan at ventilen måske har sat jeg fast når den er åben.
ventil med kulstof
Her er ventilen rengjort.
ventil rengjort
Jeg har rengjort ventilen den 20-06-2011 så vil jeg se om problemet med mistet kompression kommer tilbage eller om det er væk nu hvor ventilen er blevet rengjort.
...
Jeg oplevede nogen måneder senere... cirka 4 måneder senere at scooteren efter at have stået stille nogen dage og jeg skulle starte den igen at den mistede kompression og jeg igen skulle stå lang tid og forsøge at starte den.
Så det hjælpe åbenbart ikke på problemet at rense ventilerne.

Olieniveau og olietryk

Olieniveau for lavt

• Almindeligt olieforbrug
• Utætheder
• Slidte eller forkert monteret stempelringe
• Slidte ventilstyr eller tætningsringe


For lavt olietryk

• Olieniveau for lavt
• Tilstoppet oliefilter eller olie passage
• Forkert olie

Tændingsbanken

Tændingsbanken kaldes også detonation.

På engelsk kaldes tændingsbanken for "banking".Når benzin og luft blandingen presses sammen i forbrændingskammeret så stiger temperaturen.
Hvis kompressionen bliver høj nok kan benzin og luftblandingen selvantænde.
Denne selvantænding af benzin og luft blandingen kaldes tændingsbanken.

Jo højere oktantal benzinen har jo højere kompression kan det udsættes for før det selvantænder.

Jo højere kompression motoren bruger jo højere oktantal kræves i benzinen for at undgå tændingsbanken.

Tændingsbanken kan høres som en bankende metallisk lyd og opleves som en ujævn motorgang.

Tændingsbanken opstår når benzin/luft blandingen selvantænder i forbrændingskammeret før tændrøret giver gnist.
Det får stemplet til kortvarigt at bevæge sig i den modsatte retning fordi det endnu ikke er nået toppen af cylinderen.

Tændingsbanken giver stor belastning på stempel, plejlstang og krumtap og kan på længere sigt give motorskade.

Tændingsbanken kan skyldes brug af benzin med for lavt oktantal eller det kan skyldes for meget kulstof belægning i forbrændingskammeret som dermed giver højere kompression på grund af mindre volumen i forbrændingskammeret.

Oktan

TDC og BDC

Når motoren køre bevæger stemplet sig op og ned i cylinderen.

TDC

Når stemplet er helt i toppen af cylinderen kaldes dette punkt for Top Dead Center (TDC).

På dansk kaldes TDC for øverste dødpunkt (ØD).TDC

BDC

Når stemplet er helt i bunden af cylinderen kaldes dette punkt for Bottom Dead Center (BDC).

På dansk kaldes BDC for nederste dødpunkt (ND).BDC

Længden stemplet rejser op og ned i cylinderen fra TDC til BDC kaldes slaglængden.

Motor vil ikke starte eller er svær at starte

Check om benzin når karburator ved at løsne drænskruen i bunden af karburatoren
Benzin når karburator
Benzin når ikke karburator

Fortsæt til næste punkt
Tom benzintank
Tilstoppet benzinslange mellem benzintank og karburator
Tilstoppet nåleventil hul
Tilstoppet slanger i "fuel tank evaporation system"
Tilstoppet benzindæksel åndehul
Tilstoppet benzinfilter
Tilstoppet benzinsi i benzintank
Fejl på automatisk benzinhane eller benzinpumpe
Tilstoppet/Bukket/Skadet/Afmonteret vakuumslange på automatisk benzinhane eller benzinpumpe

Fjern tændrør og sæt det i tændrørshætten og hold tændrørets gevind på motorblokken mens forsøges startet
God gnist
Svag eller ingen gnist

Fortsæt til næste punkt
Fejl på tændrør
Kulstof/Olie belægning på tændrør
Fejl på CDI
Fejl på generator
Fejl på pickup spole
Fejl/Kortslutning på tændspole
Fejl/Kortslutning på tændrørskabel
Fejl på starterknap

Test cylinder kompression
Normal kompression
Lav eller ingen kompression

Fortsæt til næste punkt
Ventilspillerum for lille
Dårlig ventil og ventilsæde kontakt
Slidt cylinder, stempel og stempelringe
Utæt topstykke pakning
Ødelagt ventil
Forkert ventil timing
Tændrør sidder løst
Topstykke er ikke spændt nok
Ødelagt ventilfjeder
Utæt motorblok for "pre-compression" (2 takt)

Forsøg at start motor på normal vis
Forbrænding opnås ikke
Forbrænding opnås men kan ikke køre i tomgang

Fortsæt til næste punkt
Fejl på automatisk choker
Luft utæt ved indsugningsstuds
Forkert tændings timing
Forkert justeret tomgangsskrue
Forkert justeret blandingsskrue

Fjern tændrør og efterse igen
Tørt tændrør
Vådt tændrør

Fortsæt til næste punkt
Oversvømmet karburator. For højt benzinniveau
Fejl på automatisk choker
Gashåndtag/Vippegasspjæld er åbnet for meget

Motor mangler kraft

Start motor og drej langsomt på gashåndtaget
Motor omdrejninger øges
Motor omdrejninger øges ikke nok

Fortsæt til næste punkt
Tilstoppet luftfilter
Dårlig benzin kvalitet
Der kommer ikke nok benzin
Tilstoppet benzindæksel åndehul
Tilstoppet slanger i "fuel tank evaporation system"
Tilstoppet udstødning
Fejl på automatisk choker
Revnet gummi membran på nålegasspjæld
Fejl på automatisk benzinhane
Svagt batteri
Løst kabel eller forbindelse

Drejer baghjulet rundt når der gives gas?
Ja
Nej

Fortsæt til næste punkt
Slidt/Knækket kilerem
Svag eller knækket koblingstrykfjeder
Slidte ruller
Fejl på remskiver
Koblingsbelægning eller koblingsklokke slidt/skadet
Skadet reduktionsgear

Check tændings timing med stroboskoplampe
Korrekt timing
Forkert timing

Fortsæt til næste punkt
Fejl på CDI
Fejl på pickup spole
Fejl på generator

Check ventilspillerum
Korrekt
Forkert

Fortsæt til næste punkt
Forkert justering af ventilspillerum
Slidte ventilsæder (ventil for langt fremme)

Test cylinder kompression
Normal kompression
Ingen eller lav kompression

Fortsæt til næste punkt
Dårlig ventil og ventilsæde kontakt
Slidt cylinder og stempelringe
Utæt topstykke pakning
Forkert ventil timing
Ventiler skadet
Utæt motorblok for "pre-compression" (2 takt)

Check om karburator dyserne er tilstoppet
Ikke tilstoppet
Tilstoppet

Fortsæt til næste punkt
Tilstoppet karburator dyser

Fjern tændrør og efterse
Tændrør er tørt og ikke misfarvet
Tændrør har kulstof/oliebelægning eller er misfarvet

Fortsæt til næste punkt
Kulstof/Olie belægning
Tændrør er ikke blevet rengjort nok
Forkert varmeværdi på tændrør

Fjern oliepind og check olieniveau og olie
Korrekt olieniveau og olie er ikke forurenet
Forkert olieniveau eller olie er forurenet

Fortsæt til næste punkt
Olieniveau for højt
Olieniveau for lavt
Olie er ikke blevet skiftet

Fjern cylinder "head oil pipe bolt" og efterse
"Valve train" smøres korrekt
"Valve train" smøres ikke korrekt

Fortsæt til næste punkt
Tilstoppet "oil pipe"
Fejl på olie pumpe

Check om motor overophedes
Motor overophedes ikke
Motor overophedes

Fortsæt til næste punkt
Slidt cylinder, stempel og stempelringe
For lidt benzin i benzin/luft blanding
Dårlig benzin kvalitet
For meget kulstof belægning i forbrændingskammer
For tidlig tænding

Accelerer hurtigt flere gange eller kør ved høj hastighed
Motor banker ikke
Motor banker

For meget kulstof belægning i forbrændingskammer
Dårlig benzin kvalitet
For lidt benzin i benzin/luftblanding
For tidlig tænding

Motor dårlig ydelse (specielt ved tomgang og lav hastighed)

Check tændings timing med stroboskoplampe
Korrekt timing
Forkert timing

Fortsæt til næste punkt
Fejl på CDI
Fejl på pickup spole
Fejl på generator

Check/Juster karburator blandingsskrue/luftskrue
Korrekt justeret
Forkert justeret

Fortsæt til næste punkt
Benzin/Luftblanding for fed
Benzin/Luftblanding for mager

Check området omkring indsugningsstudsen for luft utætheder
Ingen luft utætheder
Luft utæt

Fortsæt til næste punkt
Dårlig o-ring
Karburator skruer ikke spændt nok
Skadet isolator gummi
Ødelagt vakuumslange

Fjern tændrør og sæt det i tændrørshætten og hold tændrørets gevind på motorblokken mens motoren startes
God gnist
Svag eller middel gnist

Fortsæt til næste punkt
Fejl eller kulstof/olie belægning på tændrør
Fejl på CDI
Fejl på generator
Fejl på tændspole
Fejl/Kortslutning på tændrørskabel
Fejl på starterknap

Check air cut-off valve
God
Fejl

Fortsæt til næste punkt
Fejl på air cut-off valve
Skadet vakuumslange
Tilstoppet eller skadet udluftningshul

Fjern slangen fra ventildækslet og se om der kommer hvid røg
Ingen røg
Hvid røg

Slidte, defekte eller fastsatte stempelringe

Motor dårlig ydelse ved høj hastighed

Check tændings timing med stroboskoplampe
Korrekt timing
Forkert timing

Fortsæt til næste punkt
Fejl på CDI
Fejl på pickup spole
Fejl på generator

Check benzin tilførsel fra benzinhane
Benzin flyder frit
Benzin flyder ikke frit

Fortsæt til næste punkt
Tom benzintank
Tilstoppet benzinslange eller benzinfilter
Tilstoppet benzindæksel åndehul

Check ventilspillerum
Korrekt
Forkert

Fortsæt til næste punkt
Forkert justeret ventilspillerum
Slidt knastaksel
Slidt ventilsæde

Test cylinder kompression
Normal kompression
Unormal kompression

Fortsæt til næste punkt
Dårlig ventil og ventilsæde kontakt
Slidt cylinder og stempelringe
Utæt topstykke pakning
Forkert ventil timing

Check benzinpumpe for benzin tilførsel
Benzin flyder frit
Benzin flyder ikke frit

Fortsæt til næste punkt
Tom benzintank
Tilstoppet benzinslange eller benzinfilter
Fejl på kulstofbeholder
Fejl på automatisk choker

Check om karburator dyserne er tilstoppet
Ikke tilstoppet
Tilstoppet

Fortsæt til næste punkt
Tilstoppede dyser

Check ventil timing
Korrekt
Forkert

Fortsæt til næste punkt
Knastaksel justeringsmærke ikke justeret korrekt

Check ventil fjeder spænding
Ikke svag
Svag fjeder

Fejl på fjeder

Motor dårlig acceleration

Fejl antænding ved acceleration

• Fejl på tændingssystem
• Mager blanding
• Fejl på acceleratorpumpe


Dårlig acceleration

• Karburator utæt eller tilstoppet
• Fejl på automatisk choker
• Fejl på tænding (CDI eller pickup)
• Motorolie viskositet for høj
• Bremser sidder fast (på skrivebremser kan snavs sætte sig ved stempel tætningsringene)
• Kobling glider
• Kilerem slidt
• Fejl på variator

Motor lyde

Tændingsbanken

• Forkert blandingsforhold
• Benzinen har for lavt oktantal
• Forkert tændingstiming
• Motoren bliver ikke kølet nok
• Forkert tændrør varmeværdi


For meget motor støj

• For stort kugleleje spillerum
• For stort plejlstangs rulleleje spillerum


Unormal støj fra stempel

• Slidt cylinder, stempel og stempelringe
• Slidt stempel pind hul og stempel pind


Støj eller vibrationer

• Lejer eller aksel slidt
• Tandhjul slidte eller knækket
• Koblingsklokke slidt ujævnt
• Aksel bukket
• Løs koblingsmøtrik eller koblingsklokke-møtrik

Benzinforbrug for højt

Check om variatoren er begrænset ved de forreste remskiver
Ubegrænset
Begrænset med ring eller lignende

Fortsæt til næste punkt
Fjern ringen/pladen eller skift bøsningen mellem de forreste remskiver


Check dækkene for korrekt dæktryk når de er kolde
Korrekt dæktryk
Forkert dæktryk

Fortsæt til næste punkt
Pump dækkene til korrekt dæktryk