Passiv luftkøling

Motoren køles af den forbipasserende luft når scooteren køre.

passiv luftkøling
passiv luftkøling
 

Tvunget blæsekøling

Dette er den mest udbredte kølemetode på 50 cm³ scootere.

Et blæsehjul på svinghjulet suger luft ind under blæserskjoldet.

blæserskjold
blæserskjold
 
blæserhjul
blæserhjul
 

Luften blæser omkring cylinder og topstykke for at køle motoren.

karburator indsugningsstuds blæserskjold
karburator indsugningsstuds blæserskjold
 
blæser og køleribber
blæser og køleribber
 
blæserskjold på motor tegning
blæserskjold på motor tegning
 

På denne motor blæses luften ud under motoren på udstødningsrøret.

ventildæksel bladventil udstødningsrør blæserskjold
ventildæksel bladventil udstødningsrør blæserskjold
 
udstødningsrørs under motor blæserudstødning
udstødningsrørs under motor blæserudstødning
 
motor udblæsning nedefra
motor udblæsning nedefra
 

På denne motor blæses luften ud af siden og under motoren.

motor udblæsning og udstødningsrør
motor udblæsning og udstødningsrør
 
motor udblæsning og udstødningsrør
motor udblæsning og udstødningsrør
 
CY 50 2 takt motor tegning
CY 50 2 takt motor tegning
 

Væskekøling

Topstykke og cylinder indeholder kølervæske som cirkuleres af en vandpumpe til en radiator hvor væsken køles af vinden og/eller en blæser.

Læg mærke til slangen på topstykket som går til øverst på køleren, nederst på køleren er en anden slange som går til pumpen og endnu en slange fra pumpen til cylinderen.

væskekølet motor
væskekølet motor
 

Vandpumpen hjælper med at cirkulerer kølervæsken.

vandpumpe
vandpumpe
 

Her ses en vandpumpe til en VGA Mover som sidder på venstre side af topstykket.

VGA Mover vandpumpe
VGA Mover vandpumpe
 

Kølervæske fra radiatoren kommer fra den yderste slange ind midt på rotoren og bliver slynget ud til den inderste slange.

vandpumpe
vandpumpe
 
vandpumpe
vandpumpe
 

Den inderste slange kan være forbundet på cylinderen hvor kølervæsken strømmer i vandkanaler i cylinder og topstykke.

væskekølet motor
væskekølet motor
 

Kølervæsken absorbere noget af varmen fra motoren og strømmer videre til en termostat som enten sidder i topstykket eller i et termostathus.

Her ses et termostathus.

kølervæske temperatur måler
kølervæske temperatur måler
 

I termostathuset sidder termostaten.
Her ses termostaten.

termostathus
termostathus
 
termostat
termostat
 

Termostaten er en ventil som åbner og lukker alt efter hvor varm kølevæsken er.
Termostaten åbner og lukker for cirkulationen af kølevæske.

Når motoren er kold er termostaten lukket. Det holder kølervæsken stille inden omkring topstykke og cylinder indtil motoren har opnået optimal arbejdstemperatur.

Når kølervæsken bliver cirka 70-80 °Celsius begynder termostaten at åbne sig så noget af den varme kølervæske kan komme ud.
Ved cirka 88-100 °Celsius er termostaten helt åben.

Her ses en temperatursensor som måler kølervæskens temperatur.

kølervæske temperatur måler
kølervæske temperatur måler
 

Temperatursensoren kan være placeret på topstykket eller på termostathuset.
Temperatursensoren sidder på den side af termostathuset hvor kølervæsken er varmest.

Kølervæskens temperatur kan på nogle scootere ses på instrumentpanelet hvor der er en viser eller der kan være en lampe som lyser hvis temperaturen bliver for høj (for eksempel over 105 °Celsius).

kølervæske temperatur måler
kølervæske temperatur måler
 

H = Hot = Varmt.
C = Cold = Koldt.

Efter termostaten strømmer kølervæsken videre til radiatoren.

Radiatoren kan sidde forrest på scooteren og være forsynet med en elektrisk blæser eller den kan sidde på højre side af motoren hvor svinghjulet/blæserhjulet bruges som blæser.

radiator forrest på scooter
radiator forrest på scooter
 
radiator og blæser forrest på scooter
radiator og blæser forrest på scooter
 
radiator blæser
radiator blæser
 

Den varme kølervæske kommer ind øverste på radiatoren og passere gennem nogle smalle aflange rør med kølefinner imellem.

radiator finne og rør
radiator finne og rør
 

Når scooteren køre eller blæseren er tændt vil vinden blæse gennem radiatorens kølefinner.
Vinden absorbere noget af varmen og dermed køles kølervæsken.


radiator blæser køling
radiator blæser køling
 

Nederst på radiatoren sendes den afkølede kølervæske tilbage til vandpumpen og cirkulationen starter forfra.

radiator slanger
radiator slanger
 

På radiatoren sidder en termokontakt som tænder og slukker for blæseren alt efter hvor varm kølervæsken er.
Hvis kølervæsken i radiatoren for eksempel bliver 90-100 °Celsius så starter blæseren.

radiator thermal switch
radiator thermal switch
 

En reservetank indeholder en varierende mængde kølevæske.

kølervæske trykdæksel
kølervæske trykdæksel
 

Reservetanken er med en slange forbundet med toppet af radiatoren/trykdækslet.

kølervæskebeholder
kølervæskebeholder
 

Kølervæske niveauet i reservetanken variere alt efter kølervæskens temperatur.

Kølervæskens kogepunkt øges ved at kølervæsken holdes under tryk.
Ved normalt tryk (atmosfærisk tryk) skulle kølervæskens kogepunkt være cirka 100 °Celsius.
Under tryk skulle kølervæskens kogepunkt kunne øges til for eksempel 125 °Celsius.

Der kan sidde et trykdæksel på radiatoren, reservetanken eller i nærheden.
Trykdækslet sørger for at holde et bestemt tryk i kølesystemet.

Her ses et tværsnit af et trykdæksel.

Når kølervæsken opvarmes så udvider kølervæsken sig og trykdækslet åbner og lukker noget kølervæske ud til kølervæskebeholderen.

Når motoren slukkes og kølervæsken afkøles så trækker kølervæsken sig sammen også suges der kølervæske fra reservetanken ind gennem trykdækslet.

trykdæksel
trykdæksel
 
trykdæksel
trykdæksel
 
trykdæksel
trykdæksel
 

Ved at holde kølervæsken under tryk skulle man undgå at kølervæsken fordamper samtidig med at der bliver bedre køling vistnok.

På nogle køretøjer bruges kølervæsken også til at varme karburatoren som så er forbundet med vandpumpen med en ekstra slange.

Væskekølet motor på Beta RR hvor karburatoren bliver opvarmet med kølevæske gennem 2 slanger
Væskekølet motor på Beta RR hvor karburatoren bliver opvarmet med kølevæske gennem 2 slanger
 

Læs om Kølervæske

Her ses Yamaha Giggle hvor blæser og køler er placeret på højre side af motoren.

Her ses køleren på Yamaha Neo's.

Her ses kølesystemet på Honda Zoomer (med karburator).

Her ses kølesystemet på CPI GTR 180 cm³.

Yamaha Giggle generator blæser køler
Yamaha Giggle generator blæser køler
 
Yamaha Neo's køler
Yamaha Neo's køler
 
Honda Zoomer kølesystem
Honda Zoomer kølesystem
 
CPI GTR 180 cm³ kølesystem
CPI GTR 180 cm³ kølesystem
 

Oliekøler

Her ses en oliekøler fra en PGO T-Rex 150 cm³.

Her kan man se hvor slangerne er forbundet.

PGO T-Rex CP150 oliekøler
PGO T-Rex CP150 oliekøler
 
oliekøler slager
oliekøler slager
 

Her er sættet monteret på en Honda Zoomer.

Jeg ved ikke om der overhovedet findes nogen 50 cm³ scootere med oliekøler på som standard men man kan i hvert fald købe en oliekøler man selv kan sætte på.

Her ses et oliekøler sæt man kan købe og selv montere.

oliekøler
oliekøler
 
oliekøler diagram
oliekøler diagram
 
PGO oliekøler diagram
PGO oliekøler diagram
 
oliekøler
oliekøler
 

Ord på dansk og engelsk

Dansk Engelsk
kølervæske coolant
rotor i vandpumpe impeller