Angående betaling af hosting og domæne:

I år (og sidste år) er hjemmesidens hosting og domæne blevet betalt af andre end mig der laver hjemmesiden. Det lader til at GYS har betalt regningen på 927,- kroner i år og så har andre i skrivende stund (Lørdag den 13. juli 2024) overført i alt 655,- kroner til GYS. Jeg har ikke selv mulighed for at vise hvem der har opført penge til hvem og hvor meget da jeg ikke er en del af det, jeg kan bare se at regningen er blevet betalt. Så det er vist noget med at stole på hinanden.

Hvis du har lyst til at hjælpe med betalingen så læs forumemnet Betaling af hosting/domæne (2024).
Så giver GYS vist løbende opdateringer om overførsel af penge.

Introduktion

Her på siden kan du omregne for eksempel dæktryk fra PSI til bar eller tilspændingsmoment fra lb-ft til Nm.

Ved tilspændingsmoment opgives for eksempel "kgf m" eller "kg m". Begge enheder betyder det samme. F'et er bare for at understrege at der er tale om en kraft og ikke en vægt.

Tilspændingsmoment

Omregn tilspændingsmoment mellem Nm, Kg-m og Lb-ft
Nm = Newton Meter
Kg-m = Kilo Gram kraft per Meter
Lb-ft = Pund kraft per fod

Kg-m og Kgf-m og m-kg er det samme
Lb-ft og Lbf-ft og ft-lb er det samme

Dæktryk

Omregn dæktryk mellem Kg/cm², PSI, Bar og kPascal
Kg/cm² = kilogram per kvadrat centimeter
PSI = pounds per square inch (pund per kvadrat tomme)
1 Bar = gennemsnits trykket ved havoverfladen
kPascal = Kilo pascal

PSI er det samme som Lb/in²
Lb/in² = libra per square inch (pund per kvadrat tomme)

Benzinforbrug

Omregn benzinforbrug mellem MPG, KM/L og L/100 km
MPG = Miles Per Gallon
Km/l = Kilo Meter per Liter

gpm = Gallons Per Mile
l/km = Liter per Kilo Meter
L/100 km = Liter per 100 Kilo Meter

Imperial gallons bruges blandt andet i England
Us gallons bruges blandet andet i USA

Slagvolumen

Udregn motorens slagvolumen
Boring = Cylinderens indre diameter. Målt fra væg til væg
Slaglængde = Den længde som stemplet bevæger sig fra det højeste punkt til det laveste punkt
mm = Millimeter
cm³ = kubik centimeter

Slagvolumen i cm³ = (cylinder diameter i cm i anden x PI) / 4 x slaglængde i cm.
cylinder volumen

Forbrændingskammervolumen

Udregn motorens forbrændingskammervolumen
Slagvolumen = Området i cylinderen over stemplet fra TDC til BDC (uden forbrændingskammervolumen)
Kompression = Det kompressionsforhold som indholdet i cylinderen presses sammen af stemplet

Forbrændingskammervolumen = slagvolumen / (kompression - 1).
cylinder volumen

Eksempler

Kymco Super 8 4T har en motor volumen på 49,5 cm³ og et kompressionsforhold på 11:1.
49,5 cm³ / (11 - 1) = 4,95 cm³.
Forbrændingskammeret har altså en volumen på 4,95 cm³.

Apollo 30 har en motor volumen på 49,5 cm³ og et kompressionsforhold på 8:1.
49,5 cm³ / (8 - 1) = 7,07 cm³.
Forbrændingskammeret har altså en volumen på 7,07 cm³.

Yamaha Giggle har en motor volumen på 49 cm³ og et kompressionsforhold på 12:1.
49 cm³ / (12 - 1) = 4,45 cm³.
Forbrændingskammeret har altså en volumen på 4,45 cm³.

Kompressionsforhold

Udregn motorens kompressionsforhold
Slagvolumen = Området i cylinderen over stemplet fra TDC til BDC (uden forbrændingskammervolumen)
Forbrændingskammervolumen = Området over stemplet når det er øverst i cylinderen (TDC)

Kompression = (forbrændingskammervolumen + slagvolumen) / forbrændingskammervolumen.

Effekt

Omregn effekt mellem Kw og Hk
Kw = Kilo Watt = 1000 Watt
Hk = Heste Kræfter
Metric Hk bruges vistnok mest i Europa
Mechanical Hk bruges vistnok mest i England og USA

Hastighed

Omregn hastighed mellem Km/t og MPH
Km/t = Kilo Meter per Time
MPH = Miles Per Hour = Mil Per Time

Olieblanding

Udregn hvor meget olie der skal blandes i benzinen
Udregn hvor meget olie der skal blandes i benzinen på køretøjer med 2 takt motor uden oliepumpe.

Det kan være oplyst i forhold (f.eks. 1:25 eller 1:50) eller procent (f.eks. 4% eller 2%).

1:25 betyder 1 del olie til 25 dele benzin.
1:50 betyder 1 del olie til 50 dele benzin.

1:25 er det samme som 4%.
1:50 er det samme som 2%.

Hurtig oversigt:
1:25 og 4% betyder at der skal blandes 40 ml olie i 1 liter benzin.
1:50 og 2% betyder at der skal blandes 20 ml olie i 1 liter benzin.

Hurtig konvertering (ml, dl og liter):
10 ml = 0,1 dl.
100 ml = 1 dl.
1000 ml = 10 dl.
1 dl = 0,1 liter.
10 dl = 1 liter.

Konverteringstabeller

Kraft
kgf, kg * 9,81 = n
lbf, lb * 4,448 = n
n * 0,225 = lbf ,lb

Moment af kraft (tilspændingsmoment)
lbf ft, lb ft * 1,356 = nm
lbf ft, lb ft * 0,138 = kgf m
lbf ft, lb ft * 12 = lbf in, lb in
nm * 0,102 = kgf m
nm * 8,85 = lbf in
nm * 0,738 = lbf ft
kgf m, kg m, m kg * 9,804 = nm
kgf m, kg m, m kg * 7,233 = lbf ft, lb ft, ft lb
kgf m, kg m, m kg * 86,794 = lbf in, lb in, in lb

Vægt
kg * 2,205 = lb
g * 0,03527 = oz
pounds * 0,454 = kg

Hastighed
km/t * 0,6214 = mph
mph * 1,609 = km/t

Længde
km * 0,6214 = miles
m * 3,281 = feet
m * 1,094 = yards
cm * 0,3937 = inches
mm * 0,03937 = inches
inches * 25,4 = mm
feet * 0,305 = m
miles * 1,609 = km

Volumen
cm³ * 0,06102 = in³
liter * 0,8799 = imp quarts (qt)
liter * 0,2199 = imp gal
in³ * 16,387 = cm³
imp gal * 4,546 = liter
us gal * 3,785 = liter
imp gal * 1,201 = us gal
us gal * 0,833 = imp gal

Brændstofforbrug
km/l * 2,825 = mpg (imp)
km/l * 2,352 = mpg (us)
mpg (imp) * 0,354 = km/l
mpg (us) * 0,425 = km/l

Diverse
kg/mm * 55,997 = lb/in
kg/cm² * 14,2234 = psi, lb/in²

Temperatur
°C (°C * 1,8) + 32 = °F
°F (°F - 32) * 0,56 = °C

Enheder og forkortelser

Kraft
n newton
lbf, lb pounds force pund kraft

Moment af kraft (tilspændingsmoment)
lbf in, in lb pounds force inches pund kraft per tommer
lbf ft, lb ft, ft lb pounds force feet pund karft per fod
nm newton meter
kgf m, kg m, m kg kilo gram force meter kilo gram kraft per meter

Vægt
oz ounces
lb pounds (libra) pund

Hastighed
km/t kilo meter per time
mph miles per hour mil per time

Længde
ft feet fod
in inches tommer

Volumen
in² square inches kvadrat tommer
in³ cubic inches kubik tommer
cc, ccm, cm³ cubic centimeter kubik centimeter
gallon (imp) imperial gallon bruges blandet andet i England
gallon (us) us gallon bruges blandt andet i USA

Tryk
kg/cm² kilo gram per kvadrat centimeter
psi, lb/in² pounds per square inch pund per kvadrat tommer
bar 1 bar = gennemsnits tryk ved havoverfladen
kPa kilo pascal
mbar milli bar

Effekt
w watt
hp horsepower hestekræfter

Diverse
°C degree celsius °Celsius
°F degree fahrenheit °Fahrenheit

Tegn

Hurtigst måde at skrive Korrekt måde at skrive
ohm Ω
ccm cm³
cm2 cm²
grader °
grader celsius °Celsius
+- ±
<= >= ≤ ≥
jævnstrøm ⎓​