Kontroller bremsevæskeniveau

Sæt scooteren på centerstøtteben et vandret sted og dreje styret så forhjulet peger ligeud.

Gennem et rundt glas i bremsevæskebeholderen kan man se bremsevæsken.

Bremsevæskeniveauet skal mindst være op til LOWER/MIN mærket.

Minimums niveauet er ofte midt i glasset.

Her ses bremsevæskebeholderen på Kymco Super 8 4T som ikke har noget minimumsmærke.

Hvis der ikke er noget minimumsmærke så tror jeg godt man kan gå ud fra at minimumsniveauet er midt i glasset.

Her ses en bremsevæskebeholderen som både har UPPER og LOWER mærker.

bremsevæskebeholder Baotian
bremsevæskebeholder Baotian
 
bremsevæskebeholder Kymco Super 8
bremsevæskebeholder Kymco Super 8
 
bremsevæskeniveau
bremsevæskeniveau
 
bremsevæskebeholder Sachs Madass
bremsevæskebeholder Sachs Madass
 

Hvis bremsevæskeniveauet er meget lavt er der chance for at luft kan komme ind i bremsesystemet hvilket går udover bremsefunktionen.
Hvis bremsevæskeniveauet er lavt kan det være fordi bremseklodserne er slidte og trænger til at blive skiftet ud.
Når der monteres nye bremseklodser vil noget af bremsevæsken i bremsekaliberen blive presset tilbage til bremsevæskebeholderen ved styret fordi den nye bremsebelægning er tykkere og stemplet i bremsekaliberen skal derfor ikke bevæger sig så langt ud som med slidte bremseklodser.

Hvis bremsevæskeniveauet er for højt kan det betyde at der ikke er plads til mere bremsevæske i bremsevæskebeholderen og man derfor skal har tømt lidt af bremsevæsken ud før stemplet i bremsekaliberen kan presses tilbage for at give plads til de nye bremsekloder med tykkere belægning.

Desuden skal der også være plads til membranen under låget.

Hvis der er for meget bremsevæske i og man skruet låget fast kan det betyder at der kommer tryk i bremsesystemet selvom man ikke presset på bremsegrebet.
Trykket kan gøre at bremseklodserne ikke slipper bremseskiven helt også varmes de op selvom man ikke bremser.

Udluftning af hydrauliske bremser

Hvornår skal bremsen udluftes

Hvis bremsegrebet føles svampet når der bremses kan det skyldes luft i bremsesystemet.
Hvis bremsegrebet kan presses helt eller næsten helt i bund.

Sådan gør du

Brug gummihandsker.
Se på bremsevæskebeholderens låg hvilken type bremsevæske der skal bruges eller kig i scooterens manual.

På dette låg står at man skal bruge DOT4 bremsevæske.
På dette låg står at man skal bruge DOT3 eller DOT4 bremsevæske.

bremsevæske beholder låg
bremsevæske beholder låg
 
bremsevæske beholder låg
bremsevæske beholder låg
 

Sæt scooteren på centerstøtteben et vandret sted.
Drej styret så forhjulet peger ligeud.
Rengør bremsevæskebeholderens låg og omkring det.

Læg toiletpapir/køkkenrulle tæt omkring bremsevæskebeholderen for at fange eventuelt spild.
Skru låget af bremsevæskebeholderen.
Fjern metal låget.
Fjern plastik låget.
Fjern gummi membranen.

bremsevæske beholder låg med toiletpapir omkring
bremsevæske beholder låg med toiletpapir omkring
 
bremsevæske beholder skruer
bremsevæske beholder skruer
 
bremsevæske beholder skruer
bremsevæske beholder skruer
 
bremsevæske beholder
bremsevæske beholder
 
bremsevæske beholder
bremsevæske beholder
 
bremsevæske beholder
bremsevæske beholder
 
bremsevæske beholder
bremsevæske beholder
 

Pres langsomt nogle gange på bremsegrebet indtil der ikke kommer flere luftbobler op fra hullet i bunden.
Når du presser og giver slip på bremsegrebet så gør det langsomt for at undgå at bremsevæsken sprøjter op.

Hvis bremsevæskebeholderen er under halvt fyldt, så fyld bremsevæske i indtil den er over halvt fyldt.

Brug kun bremsevæske fra en nyligt åbnet bremsevæske dunk.
Har dunken været åbnet tidligere har bremsevæsken opsuges fugt fra luften.
Da vand (fugt) er uønsket i bremsesystemet skal man derfor vente med at åbne dunken til man skal bruge den.

Læg låget løst over bremsevæskebeholderen for at undgå eventuelt tilbage sprøjt.

Tag gummistøvhætten af udluftningsskruen på bremsekaliberen.
Sæt et stykke gennemsigtig slange i den rette tykkelse på udluftningsskruen.
Put den anden ende af slangen i en flaske eller lignende.
Hvis du bruger en flaske som her så bor 2 huller i låget. 1 hul i slangens størrelse og 1 hul til at trykket i flaske kan slippe ud.
Her har jeg sat en ringnøgle på udluftningsskruen som så holdes på plads af slangen så den ikke ryger af. Hvilket gør det lettere.

skivebremsekaliber udluftningsskrue
skivebremsekaliber udluftningsskrue
 
gennemsigtig slange på udluftningsskrue på bremsekaliber og i en flaske
gennemsigtig slange på udluftningsskrue på bremsekaliber og i en flaske
 
2 huller i kapslen på en flaske og en gennemsigtig slange i det ene hul
2 huller i kapslen på en flaske og en gennemsigtig slange i det ene hul
 
gennemsigtig slange på udluftningsskrue på bremsekaliber og i en flaske
gennemsigtig slange på udluftningsskrue på bremsekaliber og i en flaske
 

Gentag A til G indtil der ikke kommer flere luftbobler ud ved udluftningsskruen

A: Brems langsomt på bremsegrebet og hold presset.
B: Løsne udluftningsskruen langsomt.
E: Trykket falder nu i bremsegrebet.
C: Bremsevæsken kommer ud i den gennemsigtige slange.
D: Læg mærke til om der kommer luftbobler med ud.
F: Stram udluftningsskruen let fast inden bremsegrebet når helt i bund.
G: Giv langsomt slip på bremsegrebet.


skivebremsekaliber udluftning
skivebremsekaliber udluftning
 

Undgå at presse og give slip hurtigt på bremsegrebet da der kan komme tilbagesprøjt op af bremsevæskebeholderen.

Når der ikke kommer mere flere luftbobler ud i slangen spænder du udluftningsskruen rigtig fast og skruer låget på bremsevæskebeholderen og bremser på bremsegrebet nogle gange indtil det føles hårdt.

Det er vigtigt at bremsevæskebeholderen på intet tidspunkt bliver tom mens bremsesystemet udluftes.
Sørg for at fylde bremsevæske i bremsevæskebeholderen efterhånden som det bliver nødvendigt.

påfyldning af bremsevæske i bremsevæskebeholder
påfyldning af bremsevæske i bremsevæskebeholder
 

Der skal maksimalt fyldes bremsevæske op til 5 mm fra kanten da der skal være plads til membranen og på den måde undgår man også spild.

Hvis bremsegrebet stadig føles svampet

Det kan skyldes meget små luft bobler som hænger i bremsevæsken.

Bind bremsegrebet fast for eksempel med en plastik strip så bremsevæsken er under tryk og vent nogle timer.
Udluft så bremsesystemet igen og se om der kommer mere luft ud.


Når du er færdig så skru et tæt låg på flasken og aflevere den på en genbrugsstation.

bremsevæske i flaske
bremsevæske i flaske
 

Udskift bremsevæske

Hvornår skal bremsevæsken udskiftes

Bremsevæske bør skiftes inden 2 år eller inden 20.000 km hvad end der kommer først.

Brug kun bremsevæske fra en nyligt åbnet bremsevæske dunk.

Følg de samme instruktioner som ved udluftning af hydrauliske bremser.
Her skal du blot blive ved med udluftningen indtil alt den gamle bremsevæske er kommet ud.

Den gamle bremsevæske er mørkere end den nye så det burde kunne ses hvornår den nye bremsevæske begynder at komme ud.
Men da det ikke er en god ide af gemme på en bremsevæske dunk der er blevet åbnet så kan man lige så godt få kørt en masse af den nye bremsevæske igennem.

Kontroller bremseklodser

Her ses 2 forskellige sæt bremseklodser.
I bremsebelægningen er der nogle riller.

Med rillerne kan man se om bremseklodserne trænger til at blive udskiftet.

Disse bremseklodser ser ikke ud til at have nogle riller.

bremseklodser med slid indikator
bremseklodser med slid indikator
 
bremseklodser slid
bremseklodser slid
 
bremsekaliber bremseklodser
bremsekaliber bremseklodser
 

Hvis bremseklodserne ikke har riller så kan man måle belægningens tykkelse og se i scooterens manual hvor tyk belægningen minimum skal være.

Det kan for eksempel være 2,0 mm.

Hvis belægningen er under denne tykkelse så skal de udskiftes.

Udskifter man bremseklodserne så skal man udskifte begge 2 samtidig, altså som et sæt.

Undgå at få fedt elle olie på bremsebelægningen eller at røre belægningen med beskidte fingre.

Asbest

Bremsebelægning kan indeholde asbest som er skadelig at få i lungerne.
Jeg har læst hos færdselsstyrelsen at 45 km/t scootere ikke må have bremsebelægning og koblingsbelægning med asbest.
Men det må 30 km/t scootere gerne.

For at være på den sikre side så brug en støvmaske og lad være med at puste omkring bremsen med trykluft og undgå støvet fra bremseklodser, kaliber og bremseskive.
Tør støv af med et stykke vådt køkkenrulle eller en våd klud og smid den ud bagefter.

Sym jet 4 er den eneste scooter jeg har læst om at bremsebelægningen skulle være uden asbest.

Kontroller bremseskive

Ved at måle bremseskivens tykkelse kan man måle om den trænger til udskiftning.

bremseskive tykkelse
bremseskive tykkelse
 

Se i scooterens servicemanual hvor tyk bremseskiven minimum skal være.
Der kan også stå en minimumstykkelse trykt på siden af bremseskiven for eksempel "MIN TH 3.5 mm".

For eksempel kan det være minimum 3,0 mm.

Rens bremsekaliber

Mellem gummiringene og bremsekaliberen kan med tiden kommer noget hvidt pulver som kan gøre at gummiringene presser så hårdt ind på stemplet at det ikke trækker sig tilbage når man giver slip på bremsegrebet.

Det vil betyde at bremsen blive ved med at bremse og dermed slides bremsebelægning og bremseskive unødigt og scooterens topfart nedsættes.

Man kan opdage det ved at hjulet ikke kan dreje frit rundt selvom det er løftet fra jorden, ved at den er tung at skubbe og ved at den drejer mærkeligt når man køre.

For at rense kaliberen indvendigt er det nødvendigt at dræne alt bremsevæsken og fjerne stempel og gummi ringe.

bremsekaliber stempel gummi ring
bremsekaliber stempel gummi ring
 

Bemærk hvordan gummiringere vender inden de tages ud.

Man kan bruge alkohol (husholdnings sprit) til at rengøre bremsekaliberen.
Brug ikke petroleum-baseret rengøringsmidler da de kan få gummi til at udvide sig og blive skævt.

Bremser der hyler

Jeg har læst at man kan smøre lidt kobberfedt mellem bremsekaliberen og bagsiden af bremseklodserne der hvor de har kontakt med hinanden.

skivebremse
skivebremse
 

Det skulle gøre så bremserne ikke hyler og hjælpe med at overføre varmen når der bremses.

Kontroller tromlebremse

På nogle tromlebremser er der en slid indikator så man kan se om bremsebakkerne trænger til at blive udskiftet.

Få hjælp af en anden person til at bremse hårdt på bremsegrebet eller bind bremsegrebet stramt fast.

Hvis pilen på bremsearmen peger i midten af slid indikatoren så bør bremsebakkerne udskiftes.
Her ses en slid indikator/pil på bremsearmen.
Her se mærket i motorblokken men der er ingen indikator/pil på bremsearmen.

tromlebremse slid indikator
tromlebremse slid indikator
 
slid indikator ved bagbremse
slid indikator ved bagbremse
 
slid indikator ved bagbremse
slid indikator ved bagbremse
 

Hvis der ikke er nogen slid indikator så må man tage baghjulet af og måle bremsebelægningens tykkelse.

Måling af bremsebelægning

Find bremsebelægningens minimumstykkelse i scooterens servicemanual.
For eksempel kan det være minimum 2,0 mm.

Mål bremsebelægningens tykkelse med en skydelære.

Bremsebelægningen slides ikke lige meget over det hele så derfor skal belægningen måles flere steder.
Hvis bremsebelægningen er under minimumstykkelsen noget sted så bør begge bremsebakker udskiftes som et sæt.

bremsebelægning måling
bremsebelægning måling
 
bremsebelægning
bremsebelægning
 


Måling af bremsetromlen

Find bremsetromlens maksimale indre diameter i scooterens servicemanual.
For eksempel kan det være maksimalt 110,5 mm.

I denne bremsetromle står "MAX DIA 131 mm".
Mål bremsetromlens indre diameter med en skydelære.
Vær opmærksom på det alleryderste af bremsetromle ikke slides af bremsebelægningen så derfor skal man ikke måle på det yderste sted nær kanten.
Skydelæren kan have små indhak som er beregnet til dette.

baghjuls bremsetromle
baghjuls bremsetromle
 
bremsetromle måling
bremsetromle måling
 
bremsetromle måling
bremsetromle måling
 

Juster tromlebremse

Tromlebremsen justeres ved at dreje på skruen ved bremsearmen.
Drej justeringsskruen indtil bremsegrebet har det ønskede spillerum før bremsen tager fat.
Spillerummet står i manualen og kan for eksempel være 1-2 cm.

tromlebremse bagbremse bremsearm juster
tromlebremse bagbremse bremsearm juster
 
bremsegreb justering
bremsegreb justering
 

Efterhånden som bremsebelægningen slides kan man dreje skruen mere ind.

Rens bremsebelægning

Slib let på bremsebelægningen med et stykke fint eller halvfint sandpapir hvis de er blevet blanke/glatte.
Undgå at indånde støv fra bremsebelægningen da det kan indeholde asbest som er skadelig for lungerne.

rensning af bremsebelægning sandpapir tromlebremse
rensning af bremsebelægning sandpapir tromlebremse
 
bremsebelægning før slibning Før slibning
bremsebelægning før slibning
Før slibning
bremsebelægning efter slibning Efter slibning
bremsebelægning efter slibning
Efter slibning

Jeg vil anbefale at man sliber belægningen mens bremsebakkerne er monteret.
På den måde kommer man ikke til at røre ved belægningen med fedtede fingre efter slibningen.