På nogle scootere findes en beholder med aktivt kulstof.

På engelsk kaldes kulstofbeholderen for "charcoal canister".Det aktive kulstof i beholderen opsuger benzindampe fra benzintanken.
Når motoren køre så åbner "purge control valven" på grund af vakuum i indsugningsstudsen og benzindampe i det aktive kul suges ind sammen med frisk luft.

På scootere med kulstofbeholder slutter benzindækslet helt tæt.

Her ses systemet fra en Sym Mio.
kulstofbeholder kredsløb
Når motoren køre vil vakuummet i indsugningsstudsen åbne "purge control valve".
Når "purge control valve" er åben kan benzindampene fra kulstofbeholderen suges ind ved karburatoren.
Så vidt jeg kan se fungere "purge control valve" ligesom en automatisk benzinhane.

Her ses systemet fra en Piaggio Fly 150 cm³.
kulstofbeholder kredsløb
"Roll-over valve" lukker hvis scooteren vælter sådan at benzin fra benzintanken ikke løber ind i kulstofbeholderen.
Når der bruges benzin fra bentanken så tillader "Roll-over valve" at samme mængde luft kan komme ind i benzintanken.
kulstofbeholder roll-over valve sikkerhedsventil safety valve
Sikkerhedsventilen virker begge veje.
Det et eller andet med at luften suges hen til indsugningsstudsen når vakuummet er over 200mbar.
Det vist noget med at vakuummet ikke er så stort i tomgang så her er sikkerhedsventilen lukket.
kulstofbeholder roll-over valve sikkerhedsventil safety valve