På engelsk kaldes lambdasonde for "lambda sensor" eller "oxygen sensor".Her ses en lambdasonde.
lambdasonde
Her ses en anden lambdasonde.

lambdasonde
lambdasonde
 

Lambdasonden måler ilt indholdet i udstødningsgasserne.
Lambdasonden er elektrisk forbundet med ECUen.

På Honda Zoomer sidder en lambdasonde på udstødningsrøret før katalysatoren.
honda zoomer lambdasonde
Lambdasondens måling bruges til at justere hvor meget benzin der skal sprøjtes ind i forbrændingskammeret for at opnå en fuldstændig forbrænding.

En fuldstændig forbrænding af luft og benzin opnås når der er 14,7 dele luft til 1 del benzin (vægtmæssigt).
En fuldstændig forbrænding kaldes lambda = 1.

Hvis lambda værdien er lavere end 1 så er der for meget benzin i udstødningsgasserne (fed blanding).
Hvis lambda værdien er højere end 1 så er der for meget luft i udstødningsgasserne (mager blanding).

ECUen kan ud fra signalet fra lambdasonden justere benzin/luft forholdet så blandingen bliver lambda tæt på 1.

Formålet med lambdasonden er at få en optimal forbrænding og sikre at katalysatoren har optimale betingelser til at omdanne skadelige udstødningsgasser til mindre skadelige stoffer så forureningen bliver mindre.
Hvis benzin/luft blandingsforholdet falder for meget uden for lambda = 1 så vil det betyde at katalysatoren ikke vil være i stand til at omdanne de skadelige stoffer så godt.

Ved lambda = 1 har lambdasonden vistnok en spænding på 1,0-1,2 volt.
Lambdasondens spænding (volt) til ECUen stiger hvis der er for meget benzin i udstødningsgasserne (fed blanding) og falder hvis der er for meget luft i udstødningsgasserne (mager blanding).